USA - Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Oregon - NP severozápadu USA s lehkou turistikouKouzlo severozápadu USA spočívá v nekonečné kráse obrovských národních parků, kde člověk musí žasnout nad velikostí nádherné neporušené krajiny. Zdejší místa nejsou tak turistická jako národní parky divokého západu v Kalifornii, o to víc si můžete užít klidnou atmosféru po celou dobu zájezdu a take větší pravděpodobnost spatření zvířat žijících volně v divočině. Čekají vás husté lesy, ledovce, strmé vyhlídkové silnice, divoké Pacifické pobřeží, lávová pole a krátery… to vše doplněné o příjemná města a městečka s indiánskou historií. Provází Jiří Ježek.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do SEATTLU, hl. města stále zeleného státu WASHINGTONU v severozápadním cípu USA. Dle času příletu večerní prohlídka centra Seattlu, města doslova obklopeného vodou.
2. den:
3. den:
4. den: dnešní den věnujeme přejezdu do státu MONTANA, kde nás opět čeká divoká horská příroda. Budeme projíždět vyprahlou krajinou východního Washingtonu a dlouhou cestu si zpestříme zastávkou ve SPOKANE, kde se podíváme na vodopád SPOKANE FALLS a projdeme si historické centrum města s novoklasicistními domy. Odpoledne přijedeme do státu nekonečné oblohy - MONTANY k jezeru FLATHEAD LAKE pod pohořím MISSION MOUNTAINS, kde se protáhneme krátkou procházkou u jezera.
5. den: celý den věnujeme NP GLACIER, který se pyšní až dvěma tisíci jezery, množstvím řek, půvabných lesů a ledovců. Nejdříve si prohlédneme jezero LAKE MCDONALD a poté si projedeme jednu z nejúchvatnějších silnici v zemi GOING TO THE SUN ROAD, pěšky se vydáme na pěší trasu v průsmyku LOGAN PASS a kolem jezera ST. MARY LAKE k vodopádům VIRGINIA FALLS. Opustíme nejturističtější část parku, abychom se dostali na jižní okruh, který rovněž nabízí množství krásných výhledů, v popředí s jezerem MEDICINE LAKE.
6. den: v cestě do dalšího dechberoucího NP YELLOWSTONE nám stojí maličké hlavní město Montany - HELENA, která kdysi bývala centrem zlatokopů. Prohlédneme si STÁTNÍ KAPITOL a hlavní ulici LAST CHANGE GULCH lemovanou honosnými viktoriánskými domy s obchody se suvenýry a výbornými bistry. Příjezd do BOZEMANU a ochutnávka tradiční venkovské kuchyně.
7. den: odpočinkové dopoledne v BOZEMANU, dle času odletu prohlídka MUZEA SKALISTÝCH HOR s planetáriem, přejezd do NP YELLOWSTONE, začneme procházkou po dřevěných chodníčcích pokrývajících impozantní geotermální terasy MAMMOTH HOT SPRINGS, které se každoročně svou termální aktivitou mění. Zůstává jim však překrásná kanárkově žlutá až oranžová barva. Závěr dne strávíme parádním výhledem na soutok řeky Yellowstone a potoku Tower v místě zvaném TOWER FALL se stejnojmenným vodopádem padajícím do hloubky 40 m.
8. den: dnes zjistíme, proč je YELLOWSTONE jedním z nejoblíbenějších parků Ameriky. Projedeme silnicí, kde se musíte připravit na případnou "dopravní zácpu" bizonů či jelenů wapiti, dorazíme k nejvelkolepějším gejzírům světa (více než 200 gejzírů na 3,9 km2). Právě zdejší oblastí si park získal titul "nejstarší NP světa". Budeme obdivovat žbluňkající bahenní tůně FOUNTAIN PAINT POT, impozantní ryolitové útesy FIREHOLE CANYONU až dorazíme k pramenu GRAND PRISMATIC, který je nejkrásnějším, největším a nejhlubším horkým pramenem v NP (113 m a 37 m). Dřevěné chodníky nás zavedou do mlhy pestrobarevného jezírka, které z výšky vypadá jako obří modré plačící oko (2,5 km, +-100 m, 1,5 hod.). V odpoledních hodinách na nás čeká náš "starý věrný" OLD FAITHFUL, který jako jediný tryská s pravidelnou frekvencí každých 90 minut do výšky až 55 m. Nesmíte vynechat VELKÝ KAŇON ŘEKY YELLOWSTONE s několika burácejícími vodopády. Odpoledne přejedeme kolem jezera YELLOWSTONE LAKE na ubytování do oblasti NP GRAND TETON.
9. den: dnešní procházka povede v srdci NP GRAND TETON, vyrazíme od jezera STRING LAKE k břehům jezera JENNY LAKE a poté začneme stoupat jednou ze stezek k vodopádům HIDDEN FALLS a dále až na vyhlídku INSPIRATION POINT s výhledy na jezero a na druhou stranu do kaňonu CASCADE CANYON, kam se vydáme okouzleni výhledy na jednotlivé "zuby" Skalnatých hor, a při troše štěstí zahlédneme i losy. Energii odpoledne dobijete v místní rodinné restauraci s velkolepými výhledy na Tetonský hřeben a podvečerní západ slunce si užijeme v historickém distriktu MORMON ROW s typickými rančerskými staveními z konce 19. st., které vás blíže seznámí s místním hospodařením v oné době a pomohou vám vykouzlit fotografie s kouzelnou scenérií národního parku.
10. den: přejedeme do IDAHA, státu, který by si možná sám o sobě zasloužil status národního parku, jelikož nabízí mnoho zajímavostí a řadu vyhlídkových silnic. Oblast CRATERS OF THE MOON láká turisty na lávové kužely, krátery a další útvary, které tu můžete obdivovat. Neopomeneme cestu jeskyní CAVES TRAIL a vystoupáme na sopečnou homoli INFERNO CONE.
11. den: Niagarské vodopády jsou sice na východě USA, ale dnes budete mít šanci poznat "Niagáru západu" na řece Snake - ŠOŠONSKÉ VODOPÁDY vysoké 65 m a široké 282 m. O kousek dále stojí památeční most PERRINE MEMORIAL BRIDGE. Odpoledne dojedeme do hlavního města IDAHA, který je příjemné zelené město BOISE, kde si prohlédneme elegantní historický distrikt, projdeme se po břehu řeky Boise, v případě dostatku času pro zájemce návštěva ZOO. Přejezd do OREGONU.
12. den: stát OREGON je často opomíjeném turisty, ale velmi bohatém na přírodní zajímavosti. Východ OREGONU, kde se nyní nacházíme, tvoří drsné pouště a lávová pole, krajina je protkána kovbojskými tradicemi. A ačkoliv bychom to do tohoto kusu země neřekli, najdeme tu vesničku, která se jmenuje CHRISTMAS VALLEY. Kousek odtud se nachází zajímavá prasklina země s příznačným názvem CRACK IN THE GROUND, jejíž soutěsku navštívíme a projdeme. Neskutečně nádherný kus země objevíme v místě, které vzniklo po obrovsky silné erupci - NP CRATER LAKE. Pohled do kráteru, který je zalitý 610 m hlubokým jezerem, je nezapomenutelný, a pokud se budete chtít dostat až do kráteru, sejdete po příkré stezce CLEETWOOD COVE TRAIL, abyste si tu nádheru vychutnali přímo od vody.
13. den: pokračujeme směrem na sever k oblasti známé jako LAVA LANDS, která zaujímá většinu středního Oregonu. Prohlédneme si 1,5 km dlouhou jeskyni LAVA RIVER CAVE a jedeme dál do města BEND oblíbeného pro své minipivovary. Míříme vstříc velkolepé siluetě dřímající sopky MOUNT HOOD (3 428 m) s 11 aktivními ledovci. Horské svahy jsou protkány množstvím pěších stezek, jednu z nich, s výhledem na sopku, si projdeme i my.
14. den: přesuneme se do ÚDOLÍ ŘEKY COLUMBIA, které je významné množstvím mostků, překrásných vodopádů a strmými skalisky. V pozdním odpoledni dorazíme do PORTLANDU, kde navštívíme centrum města na náměstí PIONEER COURTHOUSE SQUARE a prohlédneme si ČÍNSKOU ČTVRŤ.
15. den:
17. den: odlet zpět do ČR.

červen 2022

05.06. - 22.06.22 neděle - středa
vlastní letecky (Praha)
9 500 Kč
cena za 18 dní (17 nocí)

srpen 2022

03.08. - 20.08.22 středa - sobota
vlastní letecky (Praha)
9 500 Kč
cena za 18 dní (17 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Seattle vč. let. tax a?poplatků v max. výši 20 000 Kč, místní doprava v rámci programu (minivan, autobus), 16x ubytování v turistických hotelech a?motelech ve 4lůžkových pokojích (v?některých se snídaní), vstupné do NP, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • strava, ostatní vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 2lůžkový pokoj 9 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu na území USA (orientační cena z r. 2020 je 450 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 1 080 Kč, do 80 000 Kč za 1 680 Kč